Duyurular
Haberler

Amaçlar :

ETUPSA; İngilizce açılımı ‘Edirne Trakya Üniversitesi Pharmaceutical Students Association’ Edirne Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliğidir. IPSF ( İnternational Pharmaceutical Students Federation) ve EPSA (European Pharmaceutical Students Association) adlı uluslararası eczacılık öğrencileri organizasyonlarına üye olmayı hedefleyen birliktir. ETUPSA, herhangi bir politik amaç gütmeyen, eczacılık mesleğine yönelik bir öğrenci organizasyonudur. ETUPSA, eczacılık öğrencilerini daha aktif, daha bilgili ve kendilerine güvenen bireyler olarak meslek hayatlarına hazır olabilmeleri için, mesleki aktivite platformu sağlar. Daha öğrenciyken bu tür aktivitelerde başarı gösteren ve bu aktiviteler sayesinde eczacı büyükleriyle ve özel sektörle tanışan ETUPA üyeleri, mezun olduktan sonra kendilerine referans olacak olan, yürüttükleri ETUPSA aktiviteleriyle rahat iş imkanı bulabileceklerdir. ETUPSA, ciddi ve kararlı faaliyetleriyle geleceğin eczacılarına mesleki ve sosyal destek sağlayacaktır. Köklü arkadaşlıklar ve mesleki ilişkilere kurmayı hedeflemektedir. Bunun yanısıra üyeler eczacılık ve sağlıkla ilgili olan faydalı sosyal aktivitelerde bulunacaktır. Uluslararası platformlarda Trakya Üniversitesini temsil edecektir.

 

Faaliyetler:

EPSA ve IPSF ile ETUPSA’nın uluslararası bağlantısının olmaması. 2018’de gerçekleşecek IPSF Kongresinde ETUPSA’nın uluslararası platformda tanıtılması. TWİNNET projesinde ETUPSA üyelerinin yer alması. (TWİNNET: Öğrencilerin Eczacılık eğitimini her dilde, kültürde görmesini ve deneyimlemesini hedefleyen programdır. Bu program kapsamında; Edirne Trakya Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencisi yaz tatilinde, bir başka ülkede öğrenim gören eczacılık öğrencisinde konaklarken, oranın Eczacılık eğitimini tanıma fırsatı bulur.) yurtdışındaki eczacılık fakültelerinin kardeş okul olarak paydaş edinilmesi ve öğrencilerin kültürel değişim kapsamında yurt dışına gönderilmesi, öğrenci değişim programlarının yapılması. Yurtdışında staj imkanlarının sunulması. Kişisel gelişim ve eğitim seminerleri. Yurtdışında eğitim ve istihdamın anlatıldı söyleşiler. Sağlık sektöründeki eczacı istihdamını görmek için düzenlenen.

Etkinlikler
...